Aplinkosaugos Reitingas

Kompleksinių rodiklių sistema, skirta nustatyti Lietuvos savivaldybių aplinkosauginio iniciatyvumo lygį.

Tai – pirmą kartą Aplinkos ministro inicijuotas savivaldybių aplinkosaugos reitingas, sudarytas iš 55 kriterijų, kurie suskirstyti į 9 skirtingas aplinkosaugos tikslus apimančias sritis tokias kaip atliekų prevencija ir tvarkymas, prisitaikymas prie klimato kaitos, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, darnus judumas, urbanizuotų teritorijų tvarumas, biologinė įvairovė ir gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo skatinimas.

KLIENTAS: LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

VIETA: LIETUVA

PROJEKTO TIPAS: DUOMENŲ ANALIZĖREITINGO KŪRIMAS

METAI: 2022-2024

ATSISIŲSTI REITINGO APŽVALGĄ IR METODOLOGIJĄ
INTERAKTYVUS REITINGO ŽEMĖLAPIS

Neatidėliotini klimato kaitos, ekosistemų būklės blogėjimo, gyventojų sveikatos iššūkiai reikalauja pamatuotų, koncentruotų ir įvairias sritis apimančių mūsų, kaip šalies ir savivaldybių vadovų, aplinkos formuotojų ir naudotojų, žinių ir pastangų, orientuotų tiek į Lietuvos miestus, tiek į mažus miestelius.

Pirmasis Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas buvo sudarytas 2022 m. Aplinkos ministerijos iniciatyva, siekiant skatinti savivaldybių lyderystę ir dalijimąsi patirtimi aplinkosaugos srityje. Trečius metus iš eilės skelbiamas reitingas jau leidžia ne tik identifikuoti ir įvertinti geriausias Lietuvos savivaldybių praktikas, bet ir matuoti savivaldybių pažangą siekiant didesnio aplinkosauginio veiksmingumo.

Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas 2024 remiasi standartizuotu savivaldybių vertinimu pagal nustatytus kriterijus devyniose aplinkos politikos srityse – atliekos ir žiediškumas, energetika, statyba ir teritorijų planavimas, susisiekimas, klimato kaitos valdymas ir politika, aplinkos kokybė prevencija ir komfortas, vandens kokybės, biologinė įvairovė ir kraštovaizdis bei aplinkosauginis sąmoningumas.