Iš Gelmių

Žemės meno instaliacija, atspindinti Ežerėlio miestelio istoriją, susipynusią su ten esančiu durpynu.

Didžiąją Ežerėlio durpyno dalį užima aukštapelkė, o aplink ją išsidėsčiusi žemapelkė. Pati durpyno teritorija atrodo magiškai – rudenį čia būriuojasi daugybė gervių, o miškingame horizonte matosi iš durpyno gelmių ištrauktų susiraizgiusių medžių šaknų sukrauti kalnai, džiūstantys saulės šviesoje. Šie vietiniai artefaktai, sidabrine spalva nuo saulės šviesos nusidažę skirtingi kelmai ir šaknys, tapo pagrindine žemės meno instaliacijos „Iš Gelmių“ žaliava, kurios gamtinės formos per piešimą buvo interpretuojamos Ežerėlio gyventojų.

KLIENTAS: KAUNAS 2022

VIETA: EŽERĖLIS, KAUNO RAJONAS

PROJEKTO TIPAS: BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS, INSTALIACIJA

METAI: 2022

NUOTRAUKOS: J. KINDERYTĖ ir G. JOVAIŠA

EŽERĖLIO DURPYNO ARTEFAKTAI – PAGRINDINĖ INSTALIACIJOS ŽALIAVA

Ežerėlio miestelis, nuo Kauno nutolęs 20 kilometrų, pradėjo kurtis Pirmojo pasaulinio karo metais, vokiečiams ėmus sausinti čia esantį durpyną ir kasti durpes. Ir šiandieniniame miestelyje dalis gyventojų vis dar tebedirba durpyne, kuris yra stipri Ežerėlio istorijos ir identiteto dalis. Todėl šiuo projektu siekėme telkti, stiprinti vietos bendruomenes ir puoselėti Kauno rajono identitetą bei įtraukti vietos gyventojus į šią žemės meno instaliaciją,  leisti jiems pasijausti šios instaliacijos kūrėjais per dalyvaujamojo meno principus viešojoje erdvėje.

Mūsų kurta žemės meno instaliacija iš sidabrinių kelmų ir skirtingų formų šaknų, išraustų iš durpyno gilumų, siekė atspindėti miestelio istoriją, artimai susipynusią su vietiniu durpynu, leisti vietos bendruomenei patirti durpyno artefaktų estetinę formą ir vertę, interpretuojant jos gamtines formas susėdus ratu lyg per akademinio piešimo pamoką. Pasirinkta piešimo priemonė taip pat natūrali, anglis, kuri suteikia pasitikėjimo savo jėgomis tiems instaliacijos dalyviams, kurie nedrįsta rodyti savo piešimo įgūdžių, ir leidžia priimti drąsius sprendimus perteikiant abstrakčias formas ant popieriaus. Į šią viešą piešimo ritualą įsitraukė įvairiausio amžiaus gyventojai – net tie, kurie, kaip minėjo, nėra piešę ilgiau nei keturiasdešimtmetį.

Nuotraukos iš „Kaunas 2022“ renginio „Šiuolaikinės seniūnijos“ Ežerėlyje, kur buvo atidaryta bendruomenės žemės meno instaliacija „Iš Gelmių“.