Kėdainių žaliosios infrastruktūros poreikio schema

GIS duomenimis paremta žaliosios infrastruktūros poreikio analizė ir žalinimo planas su scenarijais Kėdainių mieste.

Kėdainių miesto žaliosios infrastruktūros poreikio analitinė schema yra ne tik gaires teikiantis dokumentas, bet ir strateginis pagrindas bei įrankis Kėdainių miesto planuotojams ir sprendimų priėmėjams. GIS duomenų rinkinys ir parengti probleminių zonų žalinimo scenarijai padeda strategiškai planuoti investicijas į miesto žaliąsias jungtis, siekiant prisidėti prie aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo – prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių mažinimo, oro ir vandens taršos mažinimo, vietos mikroklimato gerinimo, biologinės įvairovės didinimo ir miesto gyventojų gerovės.

KLIENTAS: KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

VIETA: KĖDAINIAI

PROJEKTO TIPAS: GIS DUOMENYS, ANALIZĖ, KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS, STRATEGINIS PLANAVIMAS

METAI: 2024

BENDRADARBIAVIMAS: E. KALVELĖ

PROBLEMINIŲ MIESTO ZONŲ IDENTIFIKAVIMAS

Kėdainių miesto žaliosios infrastruktūros (ŽI) poreikio analitinė schema buvo parengta siekiant tiksliai identifikuoti miesto zonas, kuriose žaliosios infrastruktūros poreikis yra didžiausias, o investicijos į miesto žalinimą turėtų didžiausią poveikį. Analizė remiasi duomenimis, apimančias sociodemografinius, aplinkos kokybės, biologinės įvairovės, sveikatos, teritorijų planavimo ir susisiekimo duomenis. 

Kėdainiečiai taip pat prisidėjo prie probleminių miesto zonų identifikavimo – vizualioje apklausoje gyventojai buvo paprašyti nurodyti konkrečias erdves ir gatves, kuriose pastebi želdynų trūkumą, pavėsio stygių ar itin didelį kietųjų dangų kiekį. Taip pat buvo renkama informacija apie miesto vietas, kurios patvinsta po liūčių. Apibendrinus rezultatus, nustatyta, kad Didžiosios rinkos aikštė, Senamiestis ir pagrindinė miesto arterija – J. Basanavičiaus gatvė – buvo minimos kone kiekviename atsakyme, pabrėžiant šių vietų žalinimo poreikį. Raudonosios ŽI poreikio zonos daugiausiai koncentruojasi miesto senamiesčio ir centro teritorijose bei netoli centro esančiose gyvenamosiose teritorijose.

Probleminių miesto erdvių identifikavimas. Gyventojų apklausos rezultatai

Duomenų sluoksniai. Kėdainių miesto žaliosios infrastruktūros poreikio analitinė schema

KĖDAINIŲ ŽALINIMO PRINCIPAI

Parengus Kėdainių miesto žaliosios infrastruktūros poreikio analitinę schemą ir identifikavus problemines miesto zonas, remiantis duomenimis bei gyventojų apklausos rezultatais, buvo suformuoti Kėdainių miesto žalinimo principai. Šie principai yra svarbūs ne tik tvariai ir strategiškai planuojant žaliąją infrastruktūrą, bet ir todėl, kad sudėtinga informacija gali būti pateikiama suprantamai ir efektyviai komunikuojama tiek tarp savivaldybės darbuotojų, tiek visuomenėje. Tai didina sąmoningumą apie žaliąją infrastruktūrą tarp miesto gyventojų, sprendimų priėmėjų, projektuotojų ir projektų įgyvendintojų. 

MIESTO ŽALINIMO SCENARIJAI

Kėdainių miestui buvo parengti žalinimo scenarijai, skirti toms vietoms, kurias analitinė schema identifikavo kaip problemines zonas. Šių scenarijų kūrimo tikslas buvo sukurti želdinimo modulius, kuriuos būtų lengva pritaikyti ir atkartoti įvairiose miesto vietose. Tokie želdinimo moduliai ne tik pagerina vietos mikroklimatą, bet ir prisideda prie biologinės įvairovės didinimo, oro kokybės ir miesto estetinio vaizdo gerinimo.

Aikštės scenarjus, 1 variantas: augalų gėlinės modulis paveldo zonoje.

Aikštės scenarjus, 2 variantas: augalų gėlinės modulis paveldo zonoje.

Daugiabučių kiemų scenarijus.

Žaliosios jungties – gatvės scenarijus.