Milikonių Bendruomenės Pieva

Galimybių studija, tyrinėjanti, kaip neįveiklinta erdvė masinės statybos daugiabučių rajone galėtų tapti vietinės bendruomenės poilsio, žaidimų, bendravimo ir gamtos pažinimo erdve.

Šilainiai, nors ir sąlyginai „jauni“, neįtikėtinai greitai paseno: viešosioms erdvėms čia trūksta užbaigtumo ir kokybės, o žali plotai tarp pastatų liko nesuformuoti ir neįveiklinti. Vis dėlto, į rajoną aktyviai kraustosi nauji gyventojai – poreikis kurti patrauklias, bendruomenę suburiančias lauko erdves, kuriose laiką kokybiškai leisti galėtų tiek vaikai, tiek suaugusieji, tiek keturkojai. Milikonių bendruomenės pieva galėtų tapti mažiau formalaus charakterio atsvara kitoje mikrorajono pusėje esančiam Santarvės parkui. Pagrindinis dėmesys skiriamas vietinės bendruomenės aktyvinimui ir stiprinimui: pieva galėtų tapti artimiausių daugiabučių namų gyventojus apjungiančiu elementu, susipažinimo ir bendravimo erdve, iniciatyvumo skatinimo įrankiu.

KLIENTAS: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

VIETA: ŠILAINIAI, KAUNAS

PROJEKTO TIPAS: GALIMYBIŲ STUDIJA, BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS

METAI: 2023

NUOTRAUKOS: A. SAZANSKIS

 

ATSISIŲSTI GALIMYBIŲ STUDIJĄ

BIOĮVAIROVĖS LABIRINTO PROJEKTO TĘSTINUMAS

Milikonių bendruomenės pievos galimybių studija yra tęstinis projektas, išsivystęs iš ankstesnės,  „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ bendruomenių programos „Fluxus Labas!“ rėmuose sukurtos iniciatyvos – Bioįvairovės labirinto. Projektas siekė integruoti bioįvairovės skatinimo idėjas masinės statybos daugiabučių rajone, įtraukiant ir edukuojant vietinę bendruomenę. Kartu su rajono gyventojais buvo pasirinkta projekto vieta – neįveiklinta pieva centrinėje Šilainių dalyje, šalia Baltijos g. 2, matoma pro ją supančių daugiabučių langus.

Milikonių bendruomenės pieva siekia suburti aktyviai kaimynijos gyvenime dalyvaujančius žmones ir suaktyvinti platesnę bendruomenę. Taip pat pieva užpildys spragą gamtos pažinimo erdvių vaikams pasiūloje – tokių erdvių trūksta viso miesto mastu.

Žinoma, jog Milikoniai patenka į kvartalinės renovacijos programą, o pokyčių tempas ir pobūdis priklausys nuo vietinės bendruomenės iniciatyvumo. Tai sudaro palankias galimybes siekti ir Milikonių bendruomenės pievos projekto įgyvendinimo, todėl galimybių studijos parengimo etape yra siekiama kartu su savivaldybe suformuoti želdynų paskirties sklypą pievos teritorijoje bei paskatinti vietos gyventojus imtis veiksmų.

BENDRUOMENĖS AKTYVINIMAS IR ĮTRAUKIMAS

Siekiant pripratinti vietos gyventojus prie planuojamos erdvės, sužadinti jų norą ta erdve rūpintis, supažindinti ir paskatinti formuoti lokalią bendruomenę, buvo organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai ir veiklos. Jų metu buvo stengiamasi išsiaiškinti realius vietinių gyventojų poreikius ir lūkesčius.

Pradėta nuo susipažinimui skirtų renginių, skirtais pasiekti kuo daugiau potencialių pievos naudotojų. Vėliau įgyvendintos kūrybinės ir įgūdžių dirbtuvės stiprino lokalios bendruomenės ryšį su pieva ir siekė įtraukti bendruomenės narius į sprendimų svarstymo procesą. Išryškėjo poreikis adresuoti visas amžiaus grupes: tiek įvairaus amžiaus vaikus ir jaunimą, tiek suaugusiuosius, senjorus, ar net jų augintinius. Tapo aišku, jog Milikonių kvartale drastiškai trūksta kokybiškos neformalaus charakterio viešos erdvės, galinčios tapti atsvara kitoje mikrorajono pusėje esantčiame Santarvės parkui.

Glaudžiu bendravimu su vietos bendruomene paremta urbanistinio dizaino praktika suteikia dalį sprendimo galios pagrindiniam būsimos erdvės vartotojui. Todėl net ir paskutiniame šio projekto etapo žingsnyje grįžtama pas vietos gyventojus: jie buvo pakviesti dar kartą išsakyti savo nuomonę apie išvystytus pievos įrengimo variantus internetinėje apklausoje ir atiduoti balsą už labiausiai patikusius siūlymus.