Tūkstantmečio mokyklos

Kūrybinės dirbtuvės moksleiviams, specialiai sukurtos „Tūkstantmečio mokyklų“ programai.

Dirbtuvių metu, pasitelkiant interaktyvias ir įtraukiančias kūrybines veiklas bei užduotis, moksleiviai yra supažindinami su gamtos elementų veikimo principais ir jų svarba miestų ekosistemose. Dirbtuvėse mokiniai supažindinami su urbanistikos, architektūros, klimato kaitos bei ekologijos temomis. Pasitelkiant plačią veiklų įvairovę, dirbtuvių metu vaikai skatinami pasitikėti savo kūrybiniais gebėjimais, kritiškai mąstyti, veikti laisvai ir spontaniškai bei išbandyti kuo įvairesnius užduočių atlikimo būdus.

Tai pusę metų trukusios architektų, mokslininkų ir švietimo specialistų kūrybinės partnerystės rezultatas. Dirbtuvių programą galima rinktis pagal poreikius ir galimybes. Mūsų pasiūlymas bus parengtas po situacijos analizės, kurią atliksime su jūsų siūlomais partneriais. Daugiau apie dirbtuves sužinokite žemiau.

VIETA: LIETUVA

PROJEKTO TIPAS: DIRBTUVĖS, ŠVIETIMAS

METAI: 2022

REGISTRUOTIS Į DIRBTUVES ATSISIŲSTI PASLAUGŲ PASIŪLYMUS

DIRBTUVIŲ INTEGRALUMAS

Kuriant dirbtuvių turinį ir mokymosi procesą, buvo siekiama kuo nuosekliau atliepti pradiniam ugdymui būdingas integracijos galimybes. Mokymosi procesas šių dirbtuvių metu yra organizuojamas kaip vieninga sistema, kiek įmanoma neskaidant ugdymo temų į atskiras, nesusietas dalis. Klimato kaitos ir ekologijos temos ir problemos yra pristatomos sąryšyje su miesto ir architektūros sritimis.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Dirbtuvėse yra naudojamas nuoseklus mokymo procesas, skatinantis ir ugdantis mokinių potencialą, nepriklausomai nuo jų gebėjimų ar socialinės padėties. Šis ugdymo metodas remiasi įvairių mokymo priemonių naudojimu, siekiant suteikti mokiniams daugiau galimybių. Mes taip pat skatiname mokinių bendradarbiavimą, kad padėtume jiems pasiekti savo tikslo ir ugdytume jų gebėjimą dirbti su kitais žmonėmis, net jei jie turi skirtingus požiūrius ir patirtis.

STEAM UGDYMAS

Mūsų dirbtuvėse yra taikomas STEAM ugdymo metodas, derinantis mokymąsi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos srityse. Šių disciplinų integracija į mokymo procesą leidžia studentams ugdyti įvairiapusį kūrybiškumą, inovatyvumą, problemų sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžius, reikalingus sprendžiant realias pasaulio problemas. Mūsų mokymosi metodai ir priemonės yra parengtos taip, kad skatintų studentų domėjimąsi STEAM disciplinomis ir leistų jiems susipažinti su jomis per praktinę veiklą, kurios metu jie galėtų eksperimentuoti ir kurti savo idėjas.

GAMTA PAREMTAS UGDYMAS

Gamtos sprendimais pagrįstos dirbtuvės suteikia unikalią galimybę mokiniams sužinoti apie tvarius aplinkosaugos problemų sprendimo būdus per praktinius ir interaktyvius užsiėmimus. Per pamokas klasėje ir užsiėmimus lauke mokiniai geriau supras, kaip gamta pagrįstus sprendimus galima panaudoti sprendžiant klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo ir taršos problemas.

SIŪLOMI DIRBTUVIŲ PLANAI

Dirbtuvių veiklos gali būti organizuojamos siekiant sukurti ralius žaliosios infrastruktūros projektus – želdynėlius, mažosios architektūros elementus ar gamtos pažinimo erdves. Sukurtais projektais moksleiviai galėtų rūpintis ir po dirbtuvių, tokiu būdu ugdant jų savarankiškumą ir atsakomybės jausmą.

MINI plano veiklos

 


 • Interaktyvi pamoka
 • Žaidimas „Tvarūs ateities miestai“
 • Lauko pamoka
 • Maketo arba prototipo konstravimas


 

Trukmė: 6 val.

 

Auditorija: 3-11 klasės

 

Rezultatas: suvokimo ir įgūdžių ugdymas

MIDI plano veiklos

 


 • Interaktyvi pamoka
 • Žaidimas „Tvarūs ateities miestai“
 • Lauko pamoka ir erdvės analizė
 • Maketo arba prototipo konstravimas
 • Sodinimo darbai


 

Trukmė: 2-3 dienos

 

Auditorija: 3-11 klasės

 

Rezultatas: suvokimo ir įgūdžių ugdymas, sukurti mažosios architektūros elementai

MAXI plano veiklos

 


 

1 diena

 • Interaktyvi pamoka
 • Žaidimas „Tvarūs ateities miestai“
 • Lauko pamoka ir erdvės analizė


 

2 diena

 • Maketo konstravimas arba prototipo gaminimas


 

5-10 diena

 • Sodinimo arba statybų darbai
 • Objekto atidarymas


 

Trukmė: 5-10 dienų

 

Auditorija: 4-11 klasės

 

Rezultatas: suvokimo ir įgūdžių ugdymas, sukurta erdvė su gamtiniais elementais