#1 Medinių Šnipiškių naujienlaiškis

Nuo šiandien, iki pat metų pabaigos, į Jūsų pašto dėžutes kas mėnesį įkris kruopščiai parengtas naujienlaiškis – tokiu būdu informuosime medinių Šnipiškių bendruomenę ir šios unikalios teritorijos simpatikus apie visus metus truksiantį Vilniaus miesto savivaldybės, „ID Vilnius” ir „BLUMA” bendradarbiavimu su vietos gyventojais grįstą paveldosaugos projektą.

Šio projekto ambicija – kurti tvarų Šnipiškių medinių pastatų atnaujinimo modelį, vadovaujantis bendruomenės dialogu, tyrimais ir praktinėmis gairėmis. Projektas siekia ne tik išsaugoti medinių namų kultūrinį paveldą, bet ir stiprinti vietos gyventojų socialinę bei ekonominę gerovę. Projekto metu, remiantis jau atliktų įvairių sričių tyrimų  duomenimis, naujai organizuojamomis bendruomenės veiklomis, pavyzdžiui, meniniu-antropologiniu tyrimu Cultural probes, ir tiesioginiais pokalbiais su šnipiškiečiais, bus siekiama atskleisti ir dokumentuoti medinės Šnipiškių dalies unikalumą – subjektyviai jaučiamą, ypatingą tam tikros vietovės atmosferą, vadinamą genius loci. Šis oficialus genius loci aprašas ateityje taps svarbiu įrankiu paveldosaugos ir teritorijų planavimo dokumentų rengime, siekiant, kad brangiausios rajono ypatybės būtų išsaugotos.

Genius loci koncepcijos reikšmingumas buvo patvirtintas 2008 metais, kai Kanadoje ICOMOS nariai priėmė „Kvebeko miesto deklaraciją dėl vietovės dvasios išsaugojimo“, kurioje buvo įteisinta genius loci svarba natūralaus ir žmogaus sukurto miestovaizdžio dermei. Šis dokumentas vietovės dvasią apibrėžia ne tik kaip nematerialiųjų, bet ir materialiųjų elementų – pastatų, žemės sklypų, kraštovaizdžio, maršrutų, objektų – visumą. Plačiau apie genius loci galima sužinoti klausantis LRT laidoje „Homo cultus. Žmogus ir miestas“, kurioje aptariama etiška urbanizacija, vietovės dvasia ir naujasis europinis bauhauzas.

Visų 2024 metų bėgyje bus rengiami įvairūs susitikimai, dirbtuvės ar leidiniai, skirti informuoti bendruomenę apie istorinių pastatų fasadų tvarkymo programą, įgalinti gyventojus pasinaudoti programos teikiamomis priemonėmis, pateikti aiškias taisykles ir gaires, kurios padės gyventojams rūpintis mediniais pastatais atsižvelgiant į individualias socioekonomines galimybes. Kartu bandysime auginti vietos socialinį kapitalą bei įtvirtinti medinių Šnipiškių, kaip unikalios ir pagarbos vertos Vilniaus dalies,  įvaizdį.

Šio naujienlaiškio autoriai – BLUMA, prie medinių Šnipiškių projekto pradėję dirbti nuo šių metų sausio 19 dienos. Esame urbanistai ir architektai, dirbantys su strateginiu žaliosios infrastruktūros planavimu, padėdami bendruomenėms kurti tvarią, jiems palankią aplinką. Šiais metais užimsime tarpininkų tarp medinių Šnipiškių bendruomenės ir savivaldybės rolę. Sieksime vizualiai ir paprastai pateikti aktualią šiam projektui informaciją, parengti priemones, kurios padės medinukų gyventojams rūpintis savo namais, įgalins juos pasinaudoti nauja renovacijos programa ir, svarbiausia – stengsimės išgirsti ir įgarsinti bendruomenės balsą. Visas UAB „ID Vilnius“ su išorės tiekėjais sudarytas sutartis galite rasti viešųjų pirkimų puslapyje – sutartį su MB „Bluma Collective“ (Nr. 2006770051) bei sutartį su Ieva Šimkonyte, vykdančią genius loci meninį tyrimą (Nr. 2006805412).

PIRMIEJI ŽINGSNIAI: SUSITIKIMAS SU BENDRUOMENE 💡

Sausio 29 dieną, Vilniaus miesto savivaldybės pastate, įvyko pirmasis viešas renginys, kurio metu projekto partneriai supažindino susitikimo svečius su iškeltais tikslais, siekiamais rezultatais, planuojamomis šių metų veiklomis ir, svarbiausia, patys susipažino su Jumis – medinių Šnipiškių bendruomene bei Jūsų rajonui neabejingais vilniečiais. Daugiau informacijos apie renginį – „ID Vilnius” pranešime.

Atkreipėme dėmesį, jog apie Šnipiškių įvaizdį, bendruomenę, paveldą bei architektūrinę ir urbanistinę situaciją jau yra parengta nemažai tyrimų, studijų ir analizių. Visa tai galėtų pasitarnauti vietovės dvasios išgryninimui. Todėl, kad atlikti darbai nenukeliautų užmarštin, sudarėme jų sąrašą: jį galite rasti skaidrėse, kurias pristatėme renginio metu.

Galbūt turite pasiūlymų, kokiais Šnipiškėse – ir apie Šnipiškes – atliktais tyrimais, studijomis ar projektais galėtume papildyti mūsų sudarytą sąrašą? 

PROBLEMŲ MEDIS 🤔

Analizuodami surinktą medžiagą identifikavome problemas, į kurias, mūsų manymu, būtina atsižvelgti imantis tolesnių veiksmų. Jas suskirstėme į tris kategorijas: bendruomenės, socioekonomines ir paveldo problematikos. Bandydami suvokti ryšį tarp jų, sudarėme diagramą, kurią vadiname problemų medžiu.

Susitikimo su bendruomenė metu „iš pirmųjų lūpų“ išgirdome, kuo gyvena šnipiškiečiai, kas jiems rūpi, su kokiomis problemomis susiduria, ko negali išspręsti patys. Po sausio 29 d. susitikimo medį nusprendėme papildyti dar keturiomis temomis: genius loci, Šnipiškių vizija, gyvenimas medinukuose, statybos ir teritorijos vystymas.

Atgalinis ryšys – raktas į šio projekto sėkmę. Norėtume išgirsti Jūsų nuomonę: ar mums pavyko susidoroti su užduotimi, išgirsti Jūsų balsą, užfiksuoti svarbiausias problemas? Kaip galėtume šį medį patikslintį arba papildyti? Komentarus ir siūlymus galite teikti užpildydami apklausą.

PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PRISTATYMAS 🏠

Vasario 7 dieną Vilniaus savivaldybėje įvyko Vilniaus Paveldotvarkos programos pristatymas miesto bendruomenei. Susitikimo metu buvo aptartos keturios skiriamo finansavimo kryptys ir jų dydžiai kultūros paveldo objektų bei kultūros paveldo vietovėse esančių paveldo statinių atnaujinimo darbams. Susitikime gyventojai turėjo galimybę susipažinti ir trumpai pasikonsultuoti su Kęstučiu Masaičiu iš Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūros, atsakingos už Vilniaus paveldotvarkos programos įgyvendinimą. Kęstutis ir toliau teiks konsultacijas, susijusias su paraiškų pildymu bei bus atsakingas už jų vertinimą – jo kontaktus galite rasti čia

Svarbu paminėti, kad Vilniaus paveldotvarkos programos paraiškos bus priimamos iki balandžio 30 d. Jei šiemet paraiškos paruošti nespėsite, nesirūpinkite, tai galėsite padaryti ir kitais metais tarp sausio ir balandžio mėnesių – siekiama, kad šis paveldotvarkos programos finansavimas būtų tęstinis. Finansuojami visi tvarkybos darbai, išskyrus vidaus apdailą, apšiltinimą, naujų pertvarų įrengimą, šildymo, nuotekų, vandentiekio sistemų įrengimą, remontą ar rekonstravimą. 

Visą informaciją apie programą, dažniausiai užduodamus klausimus bei prašymų šablonus rasite paveldotvarkos programos internetiniame puslapyje.

BENDRUOMENĖS NARIŲ DARBO GRUPĖS SUDARYMAS 🙋‍♂️

Šio projekto metu, pasitarę su iniciatyviausias medinių Šnipiškių bendruomenės nariais, kviečiame gyventojus į bendruomenės darbo grupę. Darbo grupės sukūrimo tikslas – skatinti aktyvių idėjų, sprendimų, ir veiksmų planų dalijimąsi bei organizavimą, skaidrų darbų pasiskirstymą tarp visų suinteresuotų šalių, užtikrinant efektyvų ir įtraukų projekto įgyvendinimą. Pirmasis darbo grupės susitikimas yra numatomas tarp Vasario 19 – 21 d. Norėdami prisijungti prie bendruomenės narių darbo grupės, rašykite laišką į [email protected].

KITOS NAUJIENOS IR RENGINIAI 📣

„276 žingsniai link EUROPOS“ – nepraleiskite šios unikalios parodos!
Kviečiame apsilankyti  parodoje „276 žingsniai link EUROPOS“, kur į Šnipiškes galėsite pažvelgti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus akimis. Jo fotografinis pasivaikščiojimas po medines Šnipiškes pirmą kartą buvo parodytas 2020 m., būtent šio rajono gatvėje, ant medinės tvoros. Nuotraukos jau spėjo apkeliauti daugybę kitų Vilniaus, Lietuvos ir net Latvijos lokacijų, šiuo metu yra eksponuojamos kavinėje MANO GURU (Vilniaus g. 20)

Interaktyvi pasaka-ekskursija „276 link Europos“ – tyrinėkite Šnipiškes kitaip!
Šnipiškiečių iniciatyva „EIK ART“ subūrė įvairių sričių menininkus, kurie interaktyviame kino, animacijos, fotofrafijos ir tekstų projekte siūlo iš  naujo atrasti Šnipiškių bendruomenę. „276 link Europos“ tampa tiltu tarp praeities ir dabarties, leidžiančiu gilintis į rajono istoriją ir kultūrą.

Vilniaus bendruomenių iniciatyvų konkursas – susiburkime dėl iniciatyvų!
Jau aštunti metai iš eilės Vilniaus miesto savivaldybė kviečia Šnipiškių bendruomenę (ir ne tik!) dalyvauti iniciatyvų konkurse. Šis konkursas – puiki galimybė įgyvendinti idėjas, kurios skatina bendruomeniškumą, kultūrinę ir edukacinę veiklą, atsižvelgiant į aplinkosaugos ir tvarumo principus. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas projektams, kurie skatina atsakingą išteklių naudojimą ir aplinkos tausojimą. Tai šansas kiekvienam iš mūsų prisidėti prie žaliojo virsmo Šnipiškėse ir platesnėje Vilniaus bendruomenėje. Spauskite čia, norėdami gauti daugiau informacijos.

Naujienlaiškį parengė BLUMA – gamta paremto dizaino agentūra, dirbanti su miestais, žmonėmis ir gamta.

Norėtumėte prisidėti prie Medinių Šnipiškių projekto?

Projekto partneriai

Projekto draugai

error: BLUMA content is protected.